Página de inicio

Avaluació de SUDS-lineals per reduir el risc d’inundació amb horitzons de Canvi Climàtic

Objectiu

Avaluar els potencials beneficis d’executar «carrils bici sostenibles» en base a paviments drenants (SUDS-lineals) per reduir el risc d’inundació, tot combinant mètodes numèrics avançants, cartografia d’alta resolució, sistemes d’informació geogràfica i la participació de les ciutadanes i ciutadans, i amb la finalitat de motivar canvis en la planificació urbana per tal de prioritzar els carrils bici com elements transversals de mobilitat urbana, millorant de la seguretat vial i permeabilitat de la ciutat

Participa!

Coneix les darreres novetats del projecte!

Participants


Programa subvenció
Entitat finançadora

Crea tu sitio web con WordPress.com
Primeros pasos